Икра

Икра щуки
30 гр.
50 гр.
125 гр.
250 гр.
500 гр.
1000 гр.
Черная икра Sweet
30 гр.
50 гр.
125 гр.
250 гр.
500 гр.
1000 гр.
Черная икра Citrus
30 гр.
50 гр.
125 гр.
250 гр.
500 гр.
1000 гр.
Черная икра CLASSIC
30 гр.
50 гр.
125 гр.
250 гр.
500 гр.
1000 гр.
ЧЕРНАЯ ИКРА PREMIUM
30 гр.
50 гр.
125 гр.
250 гр.
500 гр.
1000 гр.
Черная икра Natural
30 гр.
50 гр.
125 гр.
250 гр.
500 гр.
1000 гр.
Черная икра SMOKED
30 гр.
50 гр.
125 гр.
250 гр.
500 гр.
1000 гр.
Черная икра Truffle
ЛОЖКА ДЛЯ ИКРЫ